Odwiedź nas na www.ambergold.com.pl


Oprocentowanie lokaty to gwarantowane 10% w skali roku niezależnie od kursu złota.
W ramach umowy przechowujemy w Twoim imieniu złoto. Jako Dom Składowy posiadamy uprawnienia do obracania towarem w imieniu Klienta, prowadzenia jego licytacji, oraz sprzedawania go po ustalonej z Klientem cenie. Takie uprawnienia posiadają jedynie Domy Składowe.
Dzięki temu, aby zabezpieczyć Ci pewny zysk, w umowie zobowiązujemy się do odkupienia Twojego złota po sztywnym, z góry ustalonym kursie, który po roku będzie większy o 10% niż cena zakupu.
Dzięki temu masz zagwarantowany 10% zysk rocznie niezależnie od kursu złota.
Nie musisz się zatem martwić
sytuacją, gdy np. w okresie
trwania lokaty kurs złota np.
spadnie. Sztywny, gwarantowany
w umowie kurs złota jest
gwarancją otrzymania 10%
zysku rocznie.
LOKATA W ZŁOTO jest inwestycją alternatywną. Lokata ma w 100% zagwarantowany zwrot kapitału oraz zysk w wysokości 10% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 000 PLN. Maksymalna kwota lokaty wynosi 500 000 PLN. Ubezpieczenie lokaty jest bezpłatne!

Amber Gold Sp. z o.o. jest pierwszym Domem Składowym. Według polskiego ustawodawstwa przechowywanie i obrót dobrami przemysłowymi w imieniu Klienta jest zastrzeżoną działalnością tylko dla Domów Składowych. Amber Gold Sp. z o.o. jest pierwszym Domem Składowym zarejestrowanym w Polsce po dostosowaniu w 2000 roku przepisów do standardów Unii Europejskiej. Oferowana przez Amber Gold Sp. o.o. Lokata nie stanowi przyjmowania wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenia rachunków dla tych wkładów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U.02.72.665 z późniejszymi zmianami). Przeczytaj regulamin Lokat Domu Składowego Amber Gold (Sprawdź Regulamin)
Copyright © 2010 AmberGold Sp. z o.o. | Kontakt | Regulamin | Mapa strony
Projekt i wykonanie excelo